Obavezne informacije za kupce i posjetioce Akvaparka

1. BEZBJEDNOST PLAĆANJA DEBITNIM/KREDITNIM KARTICAMA

Povjerljivost (tajnost) vaših podataka je zaštićena i osigurana korišćenjem SSL enkripcije. Veb strane za plaćanje putem Interneta su osigurane upotrebom Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak (procedura) enkripcije podataka kako bi se spriječio neovlašćen pristup tokom njihovog prenosa (transmisije).

Gore navedeno omogućava bezbjedan prenos podataka i sprječava neovlašćen pristup podacima za vrijeme komunikacije između korisnika na jednoj strani i Webteh WebPay Payment Gateway-a na drugoj strani, i obratno. Webteh WebPay Payment Gateway i finansijske institucije razmjenjuju podatke koristeći Virtuelnu privatnu mrežu (Virtual Private Network - VPN), koja je takođe zaštićena od neovlašćenog pristupa.
Webteh je PCI DSS Nivo 1 sertifikovani provajder za usluge plaćanja i sigurnosni standard je propisan pravilima Visa-e i MasterCard-a. Kreditne kartice ne pohranjuje Trgovac i iste nisu dostupne osoblju koje nema ovlašćenje.

DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» ne čuva brojeve kreditnih kartica i isti nisu dostupni osoblju koje nema ovlašćenje.
Usluga plaćanja je zasnovana na 3-D Secure standardu, koji trenutno omogućava najsigurnije plaćanje kreditnim i debitnim karicama u Internet okruženju. U slučaju da kartica korisnika učestvuje u 3-D Secure programu, kupac će biti zamoljen za dodatnu provjeru identiteta kako bi se verifikovalo da pravi korisnik upotrebljava karticu.

2. IZJAVA O PRIVATNOSTI – „IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA“

DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» poštuje vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka. Prikupljanje i skladištenje informacija se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Sljedeće informacije koje tražimo od vas su zaštićene: ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i ostale informacije za koje zahtijevate da budu povjerljive. Vi možete ukloniti svoje ime sa naše mailing liste (liste e-mail adresa) u bilo kom trenutku putem izričitog zahtjeva podnesenog lično i vaše informacije neće biti korišćene od strane DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» za promotivne svrhe. U tom slučaju, DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» će upotrebljavati vaše informacije isključivo za interne svrhe, t.j. za IT ili statističku analizu podataka.

Svi podaci koje DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» zahtijeva se isključivo koriste za:

 • Odgovaranje na vaša pitanja što je efikasnije moguće,
 • Osiguravanje (pružanje garancije) da je zahtijevana usluga pružena,
 • Vašu registraciju u naš sistem nagradnih igara,
 • Promovisanje naših usluga,
 • Internu statističku analizu.

DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» garantuje da će pružene informacije biti korišćene isključivo za navedene svrhe. Dostavljanjem vaših ličnih podataka putem svih sredstava komunikacije, vi dajete izričitu dozvolu DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» da vas kontaktira za gore pomenute svrhe. Od vas se zahtijeva da obavijestite DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» pismenim putem, ukoliko ne želite da DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» uspostavlja kontakt sa vama. Nakon prijema biltena (brošure), biće vam data opcija da uklonite svoje ime sa mailing liste (liste e-mail adresa).
Kada jedanput dostavite svoje podatke i date nam dozvolu da vas kontaktiramo, vaše ime će biti stavljeno na našu mailing listu. Trenutak prijave predstavlja vaš pristanak da budete kontaktirani. Zaštita privatnosti vaših podataka je permanentna (stalna). U bilo kom trenutku, vi možete ukloniti svoje ime sa naše mailing liste. DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» će upotrebljavati vaše informacije isključivo za interne svrhe, t.j. za IT ili statističku analizu podataka.

Vaša e-mail adresa i ostali podaci neće biti prodavani, iznajmljivani ili učinjeni dostupnim bilo kojoj trećoj strani van DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» bez vaše saglasnosti, jer bi suprotno tome bilo kršenje naše politike o privatnosti. DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» je stroga u sprovođenju svoje politike “bez spam-a (neželjene elektronske pošte)”. Mi tražimo vaš posebni pristanak za dozvolu, ako želite da budete kontaktirani u vezi sa specijalnim ponudama i akcijama. DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» ne odgovara za slučajne greške ili one koje nastanu zbog drugih objektivnih okolnosti, a koje bi nenamjerno mogle ugroziti garantovanu zaštitu vaših podataka, ali garantuje da će greška biti ispravljena, u najvećoj mogućoj mjeri, u što je moguće kraćem roku.

Naš vebsajt sadrži linkove koji vam omogućavaju da posjetite druge vebsajtove. Kada jedanput iskoristite pomenute linkove da napustite sajt, trebalo bi da imate na umu da DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» ne odgovara za politike ili prakse u vezi sa privatnošću bilo koje treće strane.
Kao što je to slučaj sa mnogim drugim sajtovima, naš sajt takođe može koristiti “kolačiće (cookies)” ili druge tehnologije koje nam pomažu da obezbijedimo sadržaj koji je specifičan imajući u vidu vaša interesovanja, da obradimo vaše rezervacije ili zahtjeve, i/ili da analiziramo šablone vaših posjeta. Kolačići, sami po sebi, ne mogu biti korišćeni sa otkrivanje vašeg ličnog identiteta. Ova informacija identifikuje vaš pretraživač (browser), ali ne i vas, našim serverima kad posjetite naš sajt. Ukoliko želite da uklonite ili blokirate kolačiće u bilo kom trenutku sa vašeg kompjutera, možete ažurirati podešavanja pretraživača (konsultujte meni “pomoć (help)” vašeg pretraživača kako biste naučili kako da blokirate kolačiće). Mi takođe možemo prikupljati podatke koristeći “pixel tags,” “web beacons,” “clear GIFs” ili slična sredstva (pod zajedničkim nazivom, “pixel tags”), koja nam omogućavaju da saznamo kada posjećujete naš sajt i da razumijemo vašu interakciju sa našom elektronskom poštom ili reklamama.

Prilikom popunjavanja narudžbenica na ovom sajtu, vi garantujete da su date informacije tačne, da ste u stanju da poslujete i da ste ovlašćeni da pristupite pruženim podacima, kao i da ste u potpunosti saglasni da DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» prikuplja i koristi vaše lične podatke u saglasnosti sa propisima i odredbama naše politike o privatnosti.

3. IZJAVA O KONVERZIJI VALUTE 

Cijene istaknute na vebsajtu www.aquaparkbudva.com su izražene u valuti EURO i iste uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV) po važećoj stopi. 

Sve cijene i ponude ostaju na snazi onako kako se reklamiraju s vremena na vrijeme. HRK cijena proizvoda istaknuta na vebsajtu www.aquaparkbudva.com u trenutku kada se narudžba prihvati će biti uvažena, osim u slučajevima očigledne greške.

Ako je kupac klijent čija kreditna/debitna kartica nije izražena u HRK valuti, konačna cijena će biti obračunata u skladu sa važećim kursom valute na dan kada izdavalac karte kupca procesuira (obradi) transakciju.

4. OPŠTE ODREDBE I USLOVI KUPOVINE

Ove odredbe i uslovi definišu nalog za kupovinu, plaćanje, isporuku, postupak refundacije i žalbe, kao i zaštitu autorskih prava i opšte odredbe poslovanja kada se kupuje proizvod, koji je u ponudi ove Internet prodavnice. www.aquaparkbudva.com se može koristiti za vašu privatnu upotrebu, bez ikakve nadoknade za korišćenje, i u skladu sa sljedećim uslovima i pravilima.
Prodavac je DOO «AQUATERRA SOLUTIONS», a kupac je posjetilac ovog vebsajta koji je ispunio elektronsku porudžbenicu i izvršio plaćanje debitnom/kreditnom karticom ili posredstvom bankovnog prenosa (transfera).

4.1. POSTUPAK NARUDŽBE KUPOVINE

Kupci naručuju karte (ulaznice) korišćenjem elektronskog formulara za naručivanje. Svako lice koje je poručilo najamanje jednu ulaznicu elektronskim putem, popunilo potrebne podatke i poslalo zahtjev smatra se kupcem.

Sve usluge/proizvodi koji su u ponudi u Internet prodavnici na vebsajtu www.aquaparkbudva.com moraju biti plaćeni kada se jednom naruče. Ulaznice se naručuju elektronskim putem tako što se predmetne ulaznice stave u korpu za kupovinu. Svaka porudžba se smatra konačnom i obavezujućom kada je potvrdi kupac u vidu potvrde primljene porudžbe poslate na e-mail adresu relevantnog kupca, koju je isti/-a poslao/-la prilikom registracije.

Cijena proizvoda/usluga: Svi proizvodi i usluge, koji se nalaze u ponudi internet prodavnice na vebsajtu www.aquaparkbudva.com, imaju trenutne cijene istaknute u valuti EUR. Cijene su validne u trenutku kada kupac potvrdi svoju narudžbu. Sve cijene uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV). Cijene odabranih proizvoda ili usluga su vremenski ograničene (ograničene ponude). Popusti koji se nude u Internet prodavnici ne mogu biti kombinovani sa bilo kojim drugim popustima ili specijalnim ponudama.

4.2. POSTUPAK PLAĆANJA

Mi prihvatamo Visa, MasterCard i Maestro Card i sve druge metode koji mogu biti jasno reklamirani na vebsajtu www.aquaparkbudva.com s vremena na vrijeme. Kada se ova transakcija završi, kupac će se vratiti na vebsajt www.aquaparkbudva.com. Isplata će biti zadužena i izvršena sa računa kupca nakon slanja naloga za kupovinu od strane www.aquaparkbudva.com. Kupac potvrđuje da je kreditna/debitna kartica koja se koristi njegova/njena ili da je on/ona bio/bila izričito ovlašćen/-a od strane vlasnika kreditne/debitne kartice da pomenutu karticu koristi. Svi vlasnici kreditnih/debitnih kartica podliježu provjerama za potvrdu i autorizaciji od strane izdavaoca kartice. Ako izdavalac vaše platne kartice odbije da autorizuje (odobri) plaćanje prema www.aquaparkbudva.com, mi ne snosimo odgovornost za bilo kakvo kašnjenje ili nedostatak isporuke.

4.3. USLOVI ISPORUKE

Prodavac je u obavezi da pošalje ulaznice kupcu u trenutku kada prodavac primi onlajn potvrdu transakcije.

Ulaznice se šalju kupcu elektronskim putem na njegovu/njenu e-mail adresu, koju je kupac unio/unijela u porudžbenicu. Na svakoj ulaznici se nalazi jedinstveni kod, koji kupac mora da pokaže na blagajni prodavca kada ulazi u Akvapark Budva Poreč.

Ukoliko predmetni kupac ne iskoristi kupljene ulaznice za Akvapark Budva zbog sopstvenih razloga, DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» ne nudi bilo kakvu finansijsku ili drugu kompenzaciju.

Upotreba Akvapark Budva E-Ulaznice (E-Ticket) potvrđuje prihvatanje sljedećih Uslova i odredbi:

 • E-Ulaznice su dostupne isključivo za ulazak u park. Ostale usluge koje pruža Akvapark Budva moraju se kupiti na ulazu u park ili tokom boravka u parku.
 • E-Ulaznice važe do kraja trenutne sezone (pred-sezona, sredina sezone, jek sezone).
  Kada isteknu, E-Ulaznice se ne mogu refundirati, niti im se može produžiti važenje.
 • E-Ulaznice se ne mogu prenijeti na drugo lice i ne mogu se zamijeniti za novac ili se iskoristiti zajedno sa drugim ponudama.
 • E-Ulaznica se može iskoristiti bilo kog dana kada je park otvoren za Opštu javnost, u skladu sa Radnim vremenom istaknutim na vebsajtu www.aquaparkbudva.com.
 • E-Ulaznice ne važe kada je park zatvoren.
 • E-Ulaznica može biti iskorišćena samo od strane pojedinačnog vlasnika i ista dozvoljava vlasniku samo jedan ulazak u park. Svi barkodovi se prate pomoću našeg sistema i mogu se iskoristiti samo jednom.
 • E-Ulaznice se ne mogu zamijeniti i ne mogu se koristiti u kombinaciji sa drugim ponudama.
 • Ulaznice na specijalnoj ponudi bi trebalo da budu pokazane zajedno sa pasošem ili bilo kojom drugom vrstom lične isprave.

4.4. USLOVI I ODREDBE ŽALBE I REFUNDACIJE 

Prodavac preuzima obavezu da pošalje ispravnu ulaznicu, koja je identična opisu istaknutom na vebsajtu www.aquaparkbudva.com. U slučaju neispravnog proizvoda, kupac je u obavezi da uputi žalbu u roku od četiri (4) radna dana i pošalje neispravan proizvod nazad. www.aquaparkbudva.com preuzima obavezu da razriješi žalbu u roku od četrdeset (40) radnih dana.

U slučaju refundacije od strane www.aquaparkbudva.com, Akvapark Budva preuzima obavezu da izvrši refundaciju prema kupcu u roku od četrnaest (14) radnih dana.

Refundacije se neće isplaćivati u slučaju zatvaranja parka ili vožnje za bilo koju svrhu van naše kontrole. Akvapark Budva zadržava pravo da mijenja Cijene, Uslove i Odredbe bez obavještenja.

Odgovornost je kupca da vodi računa o sigurnosti E-Ulaznice. Akvapark Budva neće refundirati izgubljene ili ukradene E- Ulaznice.

4.5. NADLEŽNI SUD

U slučaju da kupac nije zadovoljan razrješenjem žalbe od strane www.aquaparkbudva.com, on/ona ima pravo da zatraži arbitražu pred sudom. U pomenutom slučaju, nadležni sud je Privredni sud u Podgorici, Crna Gora.

4.6. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Kupac/posjetilac preuzima obavezu da ne kopira i/ili objavljuje bilo kakav materijal, koji podliježe autorskim pravima ili drugim pravima intelektualne svojine, bez izričite dozvole relevantnog nosioca prava.

4.7. OPŠTE INFORMACIJE

DOO «AQUATERRA SOLUTIONS» zadržava pravo da promijeni ove uslove i pravila.

Prilikom kupovine ulaznica, kupac preuzima odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka.

Usluge koje se pružaju od strane www.aquaparkbudva.com Internet prodavnice ne uključuju troškove, koje snosi kupac za upotrebu kompjutrske opreme i usluga za pristup našem vebsajtu.

U slučaju problema, ljubazno molimo kupca da iste prijavi našem Kontakt centru (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.) kako bismo ih otklonili u što moguće kraćem roku.

5. SISTEM BEZ GOTOVINE

Akvapark Budva uvodi sistem bez gotovine za plaćanja unutar parka. Narukvica sa jedinstvenim barkodom pomaže kupcima da kupe proizvode i usluge, koji su im potrebni, bez korišćenja kreditnih kartica ili gotovine.

Prilikom vašeg ulaska u park, specijalna vodootporna narukvica se stavlja na ruku svakog posjetioca, bez obzira na to da li su ulaznicu kupili onlajn, od putnog agenta ili na ulazu. PAŽNJA. NE SKIDATI. Narukvica će biti skinuta prilikom vašeg izlaska iz parka.

Molimo vas da imate na umu da svaka narukvica nosi jedinstveni identifikacioni broj, koji vam omogućava da kupite proizvode ili usluge. Neophodno je pri ulazu uplatiti depozit na narukvicu ili na punktovima za to predvidjeno po teritoriji aqua parka. Pri izlasku sav preostali novac ce vam biti vracen. Narukvice se ne mogu prenijeti na drugo lice.

Narukvice za djecu do 14 godina starosti omogućavaju kupovinu u vrijednosti koji roditelji punoljetna lica u njihovoj pratnji u opredijele. Djeca visine ispod 130 cm ne dobijaju narukvicu.

U slučaju gubitka narukvice, naknada iznosi 5 EUR. Ovo služi da se osigura da vlasnik narukvice zna da je za istu odgovoran i da će se potruditi da njegova/njena narukvica ne dospije u pogrešne ruke ili ne bude upotrijebljena od strane nekog drugog. U slučaju da dijete do 14 godina starosti izgubi narukvicu, naknada iznosi 5 EUR.

Molimo vas da imate na umu da je narukvica povezana putem broja sa vašim vaučerom, i vremenom kada ste ušli u park.

Molimo vas da kontaktirate recepciju u slučaju gubitka bez odlaganja, ukoliko narukvica bude izgubljena ili prekinuta.